Privacy pagina

Dit is de website van 5a5.nl

Mijn Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is : 70805415  

Mijn B.T.W.-nummer is  NL001864900B77

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw domeinnaam en niet uw e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij niets van informatie.

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we geen cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).

Ik heb geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Als ik uw gegevens overdraag of ontvangen op onze website, gebruiken ik altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
Als ik bepaalde kritieke informatie ontvang of overdraag, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken ik een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up).
Ik heb de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

5a5.nl vindt het belangrijk om de privacy van de websitebezoekers te waarborgen.

Om een bestelling bij 5a5.nl te plaatsen is het noodzakelijk dat u een aantal persoonlijke gegevens opgeeft. 5a5.nl zal zorgvuldig met deze gegevens omgaan.
Dit betekent dat de gegevens niet aan derden worden verstrekt. Andere gegevens die door het bezoekgedrag aan de site te meten zijn, worden uitsluitend anoniem verwerkt en gebruikt om de inrichting van de website te optimaliseren.

Wanneer uw persoonlijke gegevens wilt aanpassen, kunt u dat doen wanneer u ingelogd bent. U kunt binnen “mijn account” alles aanpassen. Mocht u uw gegevens verwijderd willen zien uit ons bestand, dan kunt u hiervoor schriftelijk een verzoek indienen, o.v.v. uw naam en adresgegevens.

Voor vragen en/of opmerking kunt u te allen tijde mailen naar info@5a5.nl
Wij zullen uw mail met alle zorgvuldigheid behandelen.

Beveiligde verbinding

In uw persoonlijke omgeving en tijdens het bestellen en betalen op onze website maken wij gebruik van een beveiligde en gecodeerde SSL verbinding. Dit kunt u in uw browser zien aan de URL in de adresbalk, die begint met https.

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de mail van 5a5.nl: klik dan op deze link Afmelden

Mijn bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons «privacy-beleid». In dat geval, zal ik contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan mijn reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verleen ik aan de bezoekers van mijn site toegang tot alle informatie die ik van hen bijhoud. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bied ik de bezoekers van mijn site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die ik van hen bijhoud, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met mij op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat mijn site niet in overeenstemming is met mijn privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.